Valor Economico kertoi torstaina Brasilian valtionyhtiöiden tulevista anneista. Petrobras on hakemassa markkinoilta jopa $25mrd uutta pääomaa syvänmeren öljykenttien investointiohjelmaansa. Lisäksi Banco do Brasil on suunnittelemassa $5mrd:n antia.

Puolet antien pääomista odotetaan tulevan ulkomaisista lähteistä, mikä tarkoittaisi siis $15mrd ylimääräistä sijoitusvirtaa Brasiliaan ja tuolla olisi realia selvästi alentava vaikutus, dollarin odotetaan mahdollisesti palaavan BRL1,7 tasolle vuoden loppuun mennessä. Lisäksi rahavirrat aiheuttanevat volatiliteettiä joten nopean kurssimuutokset jatkunevat edelleen.

Toisaalta osan antien tarvitsemista pääomista arvellaan tulevan ulkomaisten sijoittajien nykyisistä Brasilia-sijoituksista mikä tarkoittaisi Bovespan nousupotentiaalin olevan rajallinen tänä vuonna.

BP:n ongelmat Meksikonlahdella tosin voivat heikentää osallistumisinnokkuutta Petrobrasin antiin. Vastaavaan onnettomuuteen varautumisesta Rion rannikon edustalla ja sen aiheuttamista kuluista ei toistaiseksi ole julkaistu kunnollista arviota. Sen puute koettaneen ylimääräiseksi riskiksi antiin osallistumista mietittäessä. Lisäksi euroalueen kriisinpoikanen on heikentänyt sijoitusintoa Brasilian talouteen.

Toisaalta Petrobras on jo aloittanut investointiohjelmansa ja tarvitsee annin onnistumista pystyäkseen maksamaan tilauksensa.

PB:n osalta päätös pääoman korottamisesta on tarkoitus tehdä kesäkuun loppupuolella, itse anti pyrittäneen järjestämään heinäkuussa ennen euromaiden lomakautta.

Mainokset