Petrobrasin tarkoituksena on investoida $224 miljardia viisivuotiskauden 2010-2014 aikana syvänmeren öljylöydösten hyödyntämiseen sekä Petrobrasin nostamiseksi maailman viiden suurimman energiayhtiön joukkoon. Ohjelman kokoa voi verrata vaikkapa Petrobrasin markkina-arvoon, joka on reilut $150 miljardia, kasvua viisivuotiskauden 2009-2013 investointisuunnitelmista on 28%.

Vaikka investointiohjelma on osin poliittisista syistä haastava sekä kooltaan että aikataulultaan ja muuttunee ensi vuoden presidentinvaalien jälkeen, se jo aloitettu ja nyt on vuorossa pääomien kerääminen jolla hankintoja tullaan maksamaan. Toteutettavalla kierroksella on tarkoituksena kerätä BRL100mrd ($56mrd, €45mrd).

Tavoitteen esteenä on parikin haastetta. Ensinnäkin Brasiliassa tänä vuonna toteutetuista seitsemästä annista vain kaksi meni läpi suunnitellulla hinnalla, ja toiseksi (ehkä vakampana) on BP:n Meksikonlahden öljyvuodon seuraukset. Myös BP:n on siis markkinoilla keräämässä pääomia varautuakseen kymmeniin miljardeihin nouseviin korvauksiin. Lisäksi vuoto aiheuttaa epävarmuutta syvänmeren öljykenttien hyödyntämisen lopullisista kustannuksista.

Myös Brasilian valtion rahoitusinstituutiot ovat osallistumassa antiin ja mikäli Petrobrasin anti ei mene riittävän hyvin kaupaksi yksityiselle puolelle lisännevät nuo sektorit osuuttaan. Lula haaveileekin Brasilian valtion osuuden nostamista yhtiössä nykyisestä 32%:sta 50%:iin.

Lyhyellä tähtäimellä annin heikko menekki yksityiselle puolelle voi hyvinkin epävakauttaa Petrobrasin (PBR) kurssia, toisaalta kurssi on tällä hetkellä monia verrokkeja edullisempi, ja kasvunäkymät pidemmällä tähtäimellä paremmat.

Anneista puhuttaessa markkinoilla lienee uskoa toisen ison annin, Banco do Brasil:n, hyvään läpimenoon: pankin kurssi nousi eilen primääriannin päättymisen alla 3,56%.

Mainokset