Epävarmuus Petrobrasin annin ympärillä lisääntyy ja nyt lasketaan jo kauan yhtiön resurssit riittävät investointiohjelman jatkamiseen ilman lisäpääomia, ja vastaus on syyskuuhun. Investointiohjelman laittaminen jäihin puolestaan olisi poliittisesti vaikea päätös juuri vaalien alla.

Petrobras on siis tiukan paikan edessä. Jos ulkomaisen omistusosuuden ajatellaan pysyvän ennallaan 40%:ssa pitäisi annin houkutella yli $20mrd:n edestä ulkomaisia sijoituksia. Positiivisena uutisena PB:lle on sijoitusvirta jälleen kääntynyt Brasilian suuntaan.  Tosin vielä ulkomaisten sijoittajien kesäkuisen €200m nettolisäyksen jälkeen  brassimarkkinat ovat edelleen $1mrd edestä pakkasella vuoden luvuissa. Samoin summa on hyvin vaatimaton tarvittavaan pääomaan nähden.

Osa ulkomaisista (kuten toki myös brasilialaisista) Petrobras sijoituksista tullee maahan jo ennestään tehdyistä sijoituksista mikä voi tuoda myyntipainetta markkinoille. Jos siis anti järjestetään. Jos antia ei järjestetä on Petrobras vaikeiden valintojen edessä.

Viikko 25 meni Bovespalta jotakuinkin +-0:n merkeissä.

Mainokset