Jos Petrobrasin investoinneista hyötyviä yrityksiä tarkastelee sen perusteella miten jakavat kassaan kertynyttä varallisuutta omistajilleen  esiin nousevat maakaasun kompressiointin liittyviä palveluita myyvä EXLP ja porauslauttoja- ja niiden operatointia hoitava SDRL noin 8% osinkotuotoillaan.

Jos tarkastellaan yrityksiä sen mukaan kuinka paljon miten suuri osa nettovoitosta (viimeisten raportoitujen 12kk) jaetaan osinkoina (viimeinen ilmoitettu osinko), EXLP johtaa myös listaa 2/3:lla nettovoitosta jaettuna. SDRL jakaa liki kolmanneksen.

Teräsputkia toimittava TS on jakanut tuloksestaan ulos neljänneksen ja offshore porauspalveluja tarjoava ESV viidenneksen. Molemmat yritykset voivat saada Petrobrasin investoinneista kolmanneksen nykyistä vuosiliikevaihtoa vastavan lisäyksen, ESV voittomarginaali on lisäksi 37% tasoa joten sen voisi liittää EXLP:n ja SDRL:n joukkoon salkkuun jossa haetaan osinkotuottoja Petrobrasin jätti-investoinneista.

Mainokset