Vastavalittu presidentti Dilma Rousseff kertoi tulevan toimikautensa talouspoliittisista tavoitteista. Yhtenä pääteemana on tavoite reaalikoron laskemisesta 2%:in nykyisestä liki kuuden prosentin tasolta. Reaalikorkoa pienentääkseen Dilman olisi alennettava Brasilian velkaantumisastetta. Tämän odotetaan tapahtuvan ensisijaisesti BKT:n kasvun kautta.

Kulupuolella puhutaan primäärivajeesta pitämisestä keskimäärin 3,3%:ssa  nelivuotiskaudella. Vaalilupauksissa Dilma puhui valtion velkaantumisasteen laskemisesta nykyisestä 41%:sta 30%:in BKT:stä. Tämä vaatisi 3,3% primääriylijäämän. Tavoitetta 2% reaalikorosta pidetäänkin epärealistisena.

Muina tavoitteina Dilma mainitsi kansalaisten tulotason kasvattamisen, minimipalkan nostamisen ja infrainvestoinnit. Nämä toimet eivät ole yhteensopivia primäärivajetavoitteen kanssa, muuta sijoittajan kannalta katsottuna hyödyttäisi erityisesti kulutus-, infra-, terveydenhoito-, koulutus- ja öljyteollisuussektoreita.

Myös varainsiirtovero CPMF:n palauttamisen selvitys on Dilman asialistalla. CPMF  oli voimassa 1997-2007, suuruudeltaan 0,38% kaikista rahan liikkeistä (lainoista, talletuksista jne).

Nimitykset hallintonsa avainpaikoilla Dilma tehnee 40-50 päivän sisällä. Tarkkailussa ovat erityisesti kansliapäällikön, valtiovarainministerin ja keskuspankin pääjohtajan nimitykset. Näistä vedetään johtopäätöksiä tulevasta käytännön linjoista kuten budjettikurista ja keskuspankin itsenäisyydestä. Myös valtionyhtiöiden kuten Petrobrasin ja Valen pääjohtajien vaihtuminen on mahdollista.

Mainokset