Kun Japanin onnettomuuksien vaikutukset brassien reaalitalouteen on todettu jäävän todennäköisesti pieniksi (vienti Japaniin on 3,5% kokonaisviennistä) ja mahdollisesti pidemmällä aikavälillä positiivisiksi, on uudeksi huolenaiheeksi noussut vaikutukset markkinoilla.

Japanilaiset ovat merkittävä toimija Brasilian velkakirjamarkkinoilla ja japanilaisten sijoitukset eri brassivarallisuusluokkiin arvioidaan on $70-80mrd:n suuruisiksi.

Sijoitusten mahdollinen vetäminen Japanin jälleenrakennusten aiheuttamien kulujen kattamiseksi heikentäisi realia lyhyellä aikavälillä.  Pidemmällä aikavälillä jälleenrakennuksen aiheuttama hyödykkeiden lisääntyvä kysyntä johtaisi realin vahvistumiseen.

Japanilaisten sijoituksista $42mrd on currency overlay rahastoissa joilla on positioita valuuttajohdannaisissa ja jotka muuttavat positioitaan herkästi. $22,3mrd on sijoitettuna brassiyritysten liikkeellelaskemiin velkakirjoihin ja $8,7mrd on sijoitettuna brassiosakkeisiin.

Brassiosakkeisiin sijoittavat japanilaiset ovat kuitenkin tyypillisesti yli 60v yksityissijoittajia jotka eivät käy paljon kauppaa ja tekevät pitkän aikavälin sijoituksia (eivät esim vetäneet merkittävästi sijoituksiaan vuoden 2008 kriisissä) joten brassiosakkeisiin siltä suunnalta kohdistuvaa myyntipainetta ei pidetä merkittävänä.

Valuuttajohdannaispuolella tilanne on toisennäköinen, joidenkin arvioiden mukaan japanilaissijoittajien into ostaa realeita on vaikuttanut merkittävästi valuutan nykyiseen yliarvostukseen ja positioiden purkautuminen nopealla aikavälillä voi aiheuttaa heilahduksen realin arvossa. Varainsiirtovero IOF kuitenkin kaksisuuntaisena hillitsee intoa kotiuttaa sijoituksia brassimarkkinoilta.

Inflaatiopuolella Japanin talouden hidastumisella on inflaatiota heikentävä vaikutus kysynnän pienetessä, pidemmällä tähtäimellä tilanne on taas eri ja Japanin toimeliaisuuden uudelleen käyntiinlähtö  ruokkinee inflaatiota.

Mainokset