Petrobras julkaisi viikon lopulla investointisuunnitelmansa vuosille 2011-2015. Suunniteltujen investointien kokonaislaajuus on käytännössä sama kuin viime vuoden versiossa, $224,7mrd.

Yhtiö odottaa tuottavansa kassavirtaa investointien rahoittamiseen $125-148,9mrd investointikauden aikana, riippuen öljyn hinnasta. Öljyn keskihinnan vuosina 2012-2015 odotetaan asettuvan $95 ja $158 väliin. Kassassa on  $26,1mrd, uudelleenjärjestelyistä ja myynneistä odotetaan saatavan $13,6m. Toisaalta lainanlyhennyksiin lasketaan käytettävän $30,9-31,4mrd. Yhtiö tarvitsee siis lisälainaa $67-91,4mrd investointikauden aikana.

Suurimman viipaleen investoinneista vie syvän meren öljyesiintyminen tutkiminen ja hyödyntäminen, $127,5mrd joka on lähes 10mrd enemmän kuin viime vuoden suunnitelmassa. Tehtävistä investoinneista 65% kohdistuu tuotantoon, 18% tutkimiseen ja 17% infraan.

Valtavasta sijoituksesta huolimatta yhtiö odottaa syvän meren öljyn vastaavan vain 2% kokonaistuotannostaan investointikauden lopppuun vuoteen 2015 mennessä. Hyötyjä odotetaankin vasta tämän jälkeen, vuonna 2020 osuuden odotetaan olevan jo yli 40%.

Öljynjalostukseen yhtiö suunnittelee sijoittavansa $70,6 miljardia viiden vuoden aikana. Summa on jonkin verran pienempi kuin edellisessä investointisuunnitelmassa. Suunnitelmiin sisältyy investointeja jalostusalueiden laajentamiseen, laadun parantamiseen sekä kuljetuskaluston ja logistiikan kasvattamiseen.

Investoinnit kaasu- ja energiasektorille vähenevät yli neljänneksen. Brasilian kaasuntuotannon lasketaan nousevan 149 miljoonaan kuutioon investointikauden aikana, lähes kotimarkkinoiden kulutuksen tasolle. Vajetta kattavat lähinnä Bolivian kaasutoimitukset.

Pienemmistä eristä investoinnit biopolttoaineisiin ovat kasvamassa $4,1mrd:in ja jakeluverkostoon $3,1mrd:in. Investoinnit petrokemiaan puolestaan laskevat $3,8mrd:in.

Mainokset