IMF:n julkaisemat Latinalaisen Amerikan ensi vuoden talousnäkymät ennakoivat alueen talouskasvun hiljentyvän tämän vuotisesta. Isommista maista hitainta kasvu tulee olemaan Brasiliassa, Meksikossa ja Venezuelassa, 3,6%. Nopeinta kasvua odotetaan Panamaan, 7,5%, Peruun, 5,6%, ja Paraguaihin, 5,0%.

Inflaation odotetaan vastaavasti hidastuvan, tosin Venezuelaan odotetaan edelleen 24% inflaatiota ja Argentiinaan 11%. Brasilian inflaation odotetaan hidastuvan brassien KP:n tavoitetasolle 4,5%:in.

 

BKT kasvu % Inflaatio %
2011 2012 2011 2012
Meksiko 3,8 3,6 3,3 3
Argentiina 8 4,6 11 11
Bolivia 5 4,5 6,9 4,7
Brasilia 3,8 3,6 6,3 4,5
Chile 6,5 4,7 3,6 3,1
Kolumbia 4,9 4,5 3,1 3,1
Ecuador 5,8 3,8 5,4 4,8
Paraguay 6,4 5 9 6,7
Peru 6,2 5,6 3,3 2,5
Uruguay 6 4,2 7,2 6
Venezuela 2,8 3,6 24,5 24
GDB Growth % Inflation %
2011 2012 2011 2012
Mexico 3,8 3,6 3,3 3 -1,5
Argentina 8 4,6 11 11 1,5
Bolivia 5 4,5 6,9 4,7 12
Brazil 3,8 3,6 6,3 4,5 -1,7
Chile 6,5 4,7 3,6 3,1 -1,9
Colombia 4,9 4,5 3,1 3,1 -2,9
Ecuador 5,8 3,8 5,4 4,8 2,5
Paraguay 6,4 5 9 6,7 -1,9
Peru 6,2 5,6 3,3 2,5 -4,2
Uruguay 6 4,2 7,2 6 -4,7
Venezuela 2,8 3,6 24,5 24 12
Mainokset