Dilman hallituksesta on kaatuillut ministereitä keskimäärin yhden kappaleen kuukausivauhtia sitten heinäkuun kun kansliapäällikkö Antonio Palocci joutui eroamaan. Nyt lähtövuorossa oli kaupunkiministeri Mário Negromonte, johtuen ministeriön ympärillä on viime aikoina paljastuneista epäselvyyksistä liittyen Copa töihin Cuiabán kaupungissa.

Muita erilaisiin epäselvyyksiin kompastuneita ovat olleet Dilman liikenne-, maatalous-, turismi- , urheilu-, työ- ja puolustusministerit.

Tutkinnan alle on joutunut tällä viikolla lisäksi valtiovarainministeri Guido Mantegan alaisessa rahapainossa esiintyneet epäselvyydet.

Mainokset